TalkEnglish Logo

Intonácia a rýchlosť rozprávania

Intonácia

Mnoho ľudí z rôznych krajín má nesprávnu intonáciu, pretože ich učiteľ mal nesprávnu intonáciu. V mnohých situáciách je monotónna intonácia lepšia, ako zlá intonácia. Najhoršie je, keď niekto príliš stúpa alebo klesá hlasom pri každom slove. Ďalšia vec, ktorej by ste sa mali vyvarovať je vysoký hlas na konci vety.

Na odstránenie nesprávnej intonácie je potrebné si zapamätať: začať vysoko a končiť nízko. Nedá sa to urobiť inak. Odporúčam Vám ísť na časť pohovorov a počúvať jeden z audio súborov nahovorených rodeným hovorcom. Budete počuť správnu intonáciu. Po vypočutí audia sa sami nahrajte a počúvajte. Znie to rovnako? Ak nie, potom musíte nájsť odlišnosti, a vykonať potrebné opravy.

Táto rada vyzerá triviálne, ale opraviť intonáciu je pomerne ľahké. Chce to len trochu úsilia. Ak máte priateľa, ktorý je rodený hovorca, môžete vašu intonáciu opraviť už za pár lekcií. Nahrávanie a počúvanie samého seba môže byť únavné, ale správne intonovať je veľmi dôležité.

Mal som veľa študentov, ktorí zlepšili svoju intonáciu už po 2 malých sedeniach. Dal som im rovnakú radu, ako je tá uvedená hore. Funguje a ak chcete hovoriť a intonovať správne, radu musíte dodržiavať.

Rýchlosť rozprávania

Častou chybou ľudí, ktorí hovoria plynule anglicky s nesprávnou výslovnosťou a intonáciou je rýchlosť ktorou rozprávajú. Vzhľadom k tomu, že nemajú dokonalú výslovnosť a intonáciu, je ťažké pochopiť ľudí, ktorí hovoria príliš rýchlo. To je najväčší problém, ktorý som videl pri ľuďoch, ktorí nadobudli dôveru v rozprávaní predtým.

Aby sa zlepšila vaša komunikácia a vy ste počuli "prepáčte" menej často, je dôležité aby vaša rýchlosť rozprávania bola správna. Moja rada pre ľudí ktorí si dôverujú je, aby spomalili a hovorili jasne. Nespájajte dokopy príliš veľa slov a dbajte na pauzy medzi slovami, ktoré sa ťažko vyslovujú.