TalkEnglish Logo

Podmienky používania

TalkEnglish.com poskytuje svoje služby za týchto "Podmienok použitia".
TalkEnglish.com môže kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť podmienky používania.

Popis služby

TalkEnglish.com ponúka kurzy angličtiny v podobe textových a zvukových súborov. Kategórie obsahujú bežnú hovorovú angličtinu, obchodnú angličtinu, cestovateľskú angličtinu, angličtinu používanu pri pracovných pohovoroch a užitočné frázy. Takisto obsahuje nástenky, diskusné fóra, alebo iné prostriedky, ktoré pomôžu používateľom sa naučiť po anglicky.

TalkEnglish.com neberie zodpovednosť za nevhodné použitie akýchkoľvek viet uvedených na stránke TalkEnglish.com. Všetci užívatelia sú zodpovední za svoje vlastné použitie každej vety. Ak používateľom nie je jasné, alebo si nie sú si istí s nejakou vetou, nech neváhajú a požiadajú o vysvetlenie prostredníctvom nástenky alebo prostredníctvom e-mailu.

Lekcie angličtiny pre pracovné pohovory sú poskytované tak, aby pomohli užívateľom pri odpovedaní otázok. TalkEnglish.com nezaručuje, že používateľ uspeje pri pohovore používaním TalkEnglish.com. TalkEnglish.com nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním odpovedí v každom pohovore.

Obsah stánky

Stránky v niektorých lekciách obsahujú vulgárne výrazy. Každý užívateľ je povinný mať aspoň 18 rokov, alebo musí získať povolenie od rodičov, alebo zákonného zástupcu staršieho ako 18 rokov. Použítie vulgárnych výrazov v niektorých lekciách bolo potrebné, ak sme chceli zachovať túto stránku čo najbližšie ku skutočnosti.

Obsah podmienok použitia

Popis služby

Obsah stánky