TalkEnglish Logo

5 pravidiel hovorenia, ktoré potrebujete vedieť

1. Neučte sa gramatiku

Toto pravidlo môže znieť čudne pre mnohých ESL študentov, ale to je jedno z najdôležitejších pravidiel. Ak chcete prejsť skúšky, tak gramatiku študujte. Ale ak chcete, aby ste hovorili po anglicky plynule, potom by ste sa mali pokúsiť učiť sa anglicky, bez študovania gramatiky.

Štúdium gramatiky vás bude len spomaľovať a míliť. Pri tvorbe viet budete premýšľať o ich pravidlách namiesto toho aby ste prirodzene hovorili vety tak ako rodený hovorca. Pamätajte si, že len malá časť z anglicky hovoriacich pozná viac ako 20% všetkých gramatických pravidiel. Mnohí študenti ESL vedia viac gramatiky, ako rodení hovorcovia. Toto vám môžem s istotou potvrdiť s vlastných skúseností. Som rodený hovorca so špecializáciu na anglickú literatúru, a učím angličtiny viac ako 10 rokov. Avšak, mnoho z mojich študentov pozná viac podrobností o anglickej gramatike, ako ja. Dokážem si ľahko vyhľadať definíciu a aplikovať ju, ale neviem ju naspamäť.

Často sa mojich anglicky hovoriacich priateľov pýtam otázky o gramatike, no len málo z nich pozná správnu odpoveď. Sú však v angličtine plynulí, vedia čítať, hovoriť, počúvať a efektívne komunikovať.

Chcete byť schopní prednášať definície príčinných slovies, alebo chcete byť schopný plynule hovoriť anglicky?

2. Učte sa a študujte frázy

Mnohí študenti sa učia slovnú zásobu a pokúšajú sa dať dokopy veľa slov, aby vytvorili správnu vetu. Udivuje ma, koľko slov niektorí z mojich študentov poznajú, ale nie sú z nich schopní vytvoriť správnu vetu. Dôvodom je, že neštudovali frázy. Keď sa deti učia jazyk, učia sa slová a frázy dokopy. Rovnako je tu u vás, aj vy potrebujete študovať a učiť sa frázy.

Aj keď viete 1000 slov, nemusíte byť schopný povedat jednu správnu vetu. Ale ak viete 1 frázu, môžete vytvoriť stovky správnych viet. Ak viete, 100 fráz, budete prekvapení, koľko správnych viet budete schopný povedať. Nakoniec, keď viete len 1000 viet, budete takmer schopný hovoriť plynule anglicky.

Základy hovorovej angličtiny sekcia je skvelým príkladom toho, ako robiť početné vety s jedinou frázou. Takže nemusíte tráviť hodiny a hodiny učenia sa mnohých rôznych slov. Využite svoj čas na štúdium fráz a tým budete bližšie k plynulej angličtine.

Neprekladajte

Ak chcete vytvoriť anglickú vetu, neprekladate slová z vašeho materského jazyka. Poradie slov je pravdepodobne úplne iné, budete robiť chyby a vaše štúdium sa bude tak pomalé ako aj nesprávne. Namiesto toho sa učte frázy a vety, tak aby ste nemuseli premýšľať o slovách ktoré hovoríte. Malo by to byť automatické

Ďalším problémom prekladu je, že sa budete snažiť začleniť gramatické pravidlá, ktoré ste sa naučili. Prekladať a premýšľať o gramatike pri vytváraní anglickej vety, je nesprávny postup ktorému je sa treba vyhnúť.

3. Čítanie a počúvanie Nestačí. Precvičujte hovorenie toho čo počujete!

Čítanie, počúvanie a hovorenie sú najdôležitejšie zložky akéhokoľvek jazyka. To isté platí pre angličtinu. Jedinou požiadavkou ako hovoriť plynule je samotné hovorenie. Pre malé bábätká a deti je normálne, najskôr hovoriť a až potom začať čítať a písať. Takže prirodzené poradie je počúvať, hovoriť, čítať a nakoniec potom písať.

Prvý problém
Nie je to divné, že školy na celom svete sa učia nasjkôr čítať, potom písať, potom počúvať a nakoniec hovoriť? Hoci je to iné, ale hlavným dôvodom pri učení sa druhého jazyka je, že musíte čítať a pochopiť materiál, ktorý sa učíte. Takže aj keď prirodzené poradie je počúvanie, hovorenie, čítanie a potom písanie, tak poradie pre študentov ESL je čítanie, počúvanie, hovorenie a potom písanie.

Druhý problém
Dôvodom, prečo veľa ľudí vie čítať a počúvať je to, že to všetko precvičovali. Ale na to aby ste hovorili plynule anglicky je potrebné precvičovať rozprávanie. Keď študujete, neostávajte len pri počúvaní. Hovorením nahlas si precvičuje učivo, ktoré počúvate. Vyslovovanie nahlas precvičujte do tej doby, pokiaľ vaše ústa a mozog túto činnosť neurobia bez akejkoľvek námahy. Potom budete schopný hovoriť plynule anglicky.

4. Ponorte sa

Byť schopný hovoriť cudzím jazykom nesúvisí s tým, aký ste šikovný. Ktokoľvek sa môže učiť akýkoľvek cudzí jazyk, je to dokázané všade na svete. Všetci na svete hovoria aspoň jedným jazykom. A nezáleži na vašej inteligencii, alebo intelektuálnom potenciály, vždy budete viete hovoriť aspoň jedným jazykom.

Toto ste dosiahli tým, že ste boli obklopení danným jazykom po celú dobu. Vo vašej krajine počúvate a neustále hovoríte vaším jazykom. Zistíte, že veľa ľudí, ktorí hovoria dobre po anglicky sú tí, ktorí študovali v anglicky hovoriacej škole. Oni nehovoria po anglicky preto že šli do anglicky hovoriacej školy, ale preto, že boli neustále obklopení anglicky hovoriacimi ľuďmi.

Taktiež je pár ľudí čo študujú v zahraniči a naučia sa veľmi málo. To je preto, že si v anglicky hovoriacej škole našli priateľov zo svojej rodnej krajiny a tým neprecvičovali angličtinu.

Nemusíte nikam chodiť, aby ste hovorili plynule anglicky. Stačí sa len obklopiť angličtinou. Môžete si so svojimi priateľmi dať pravidlo, že budete hovoriť len anglicky. Môžete mať stále pri sebe iPod a neustále počúvať anglické vety. Ako vidíte, zmenou okolia môžete dosiahnuť výsledky. Ponorte sa do angličtiny a učenie vám, pôjde rýchlejšie.

TalkEnglish Offline verzia je teraz k dispozícii k stiahnutiu. V tomto balíčku môžete využiť viac ako 8000 zvukových súborov a úplne sa obklopiť angličtinou. Existuje viac ako 13,5 hodín zvukových súborov, ktoré nie sú k dispozícii vo webovom prevedení. Sú zahrnuté všetky konverzácie a všetky vety, takže aj keď nemáte veľa anglicky hovoriacich priateľov, pomocou MP3 prehrávača sa môžete angličtinou neustále obklopovať. Tento balík je k dispozícii na Stiahni angličtinu stránke. Využite túto príležitosť a začnite sa rýchlejšie učiť anglicky. Kliknite na odkaz, alebo chodte na english-download.aspx .

5. Študujte správny materiál

Všeobecný, avšak nesprávny výraz, je "Opakovanie vedie k dokonalosti." Toto je ďaleko od pravdy. Prax len ztrvalí to, čo si precvičujete. Ak precvičujete nesprávne vety, zdokonalíte sa v tom povedať tú vetu nesprávne. Preto je dôležité, aby ste študovali materiál, ktorý sa bežne používa medzi ľudmi.

Ďalší problém, ktorý vidím, je že mnohí študenti študujú správy. Avšak použitý jazyk je formálnejší a použitý obsah je skôr politický a nepoužíva sa v bežnom živote. Je dôležité pochopiť čo hovoria, ale to je lekcia pre pokročilejších študentov po zvladnutí základov angličtiny.

Štúdium angličtiny s priateľom, ktorý nie je rodený anglický hovorca má svoje plusy ale aj mínusy ktorých by ste si mali byť vedomí. Precvičovanie s nerodeným hovorcom vám dá skúsenosťi. Takisto sa navzájom možete motivovať a opravovať a poukazovať na základné chyby. Ale na druhú stranu môžete jeden od druhého získať zlé návyky a nesprávne vety. Takže tento čas využívajte na precvičovanie správneho učiva a nie k učeniu sa ako povedať vetu.

V skratkosti, študijné materiály pre angličtinu, ktorým môžete dôverovať sú tie správne a najbežnejšie používané.

Zhrnutie

Tu sú pravidlá, ktoré vám pomôžu dosiahnuť váš cieľ hovoriť plynule anglicky. Všetky lekcie na TalkEnglish.com sa riadia týmito pravidlami a obsahujú metódy, ktoré vám pomôžu dosiahnuť váš cieľ.