TalkEnglish Logo

Základy anglickej gramatiky

Ak angličtinu len začínate študovať, musíte sa najprv zoznámiť s jej základnými pravidlami. Vybudovanie dobrých základov anglickej gramatiky vám pomôže nielen správne formulovať vlastné vety, ale uľahčí vám aj zlepšovanie vašich komunikačných schopností v hovorenej i písomnej angličtine.

Preštudujte všetky nižšie uvedené lekcie a získané znalosti použite vo svojom hovorovom a písomnom prejave.