TalkEnglish Logo

Štúdium angličtiny pomocou kolokácií

Čo sú kolokácie v angličtine?


Kolokácia je zaužívané spojenie určitých slov s daným konkrétnym slovom. Napríklad so slovom "friend" sa často používajú kolokácie "best", "good" alebo "loyal". Nasleduje niekoľko príkladov viet:

"She talks to her best friend every day."
(best)

"He lives with some good friends."
(good, close)
* Slovo "close" je ďalšia kolokácia, ktorá sa dá použiť namiesto slova "good" napríklad "He lives with some close friends."

"She has been a loyal friend for many years."
(loyal, real, trusted, true, faithful)
* Slovo "loyal" je možné nahradiť ktorýmkoľvek slovom uvedeným v zátvorke. Sú to ďalšie príklady kolokácií so slovom "friend".

Prečo je štúdium anglických kolokácií dôležité?


Keď sa učíme slovíčko, často síce rozumieme jeho slovníkovému významu, ale nevieme, ako ho používať vo vete.

Ako sa to slovo používa? Sú nejaké príklady jeho použita vo vete? S týmito otázkami sa pri učení stretávame bežne .

Najlepší spôsob ako si vytvoriť slovnú zásobu, je naučiť sa na príklade vety, ktoré slová sa s daným slovom ovykle používajú. TalkEnglish.com vytvoril lekcie kolokácie, ktoré obsahujú 2000 najfrekventovanejších slov. Pomáha tak študentom angličtiny rozšíriť ich základnú slovnú zásobu a učí ich, ako slová správne používať.

Ako sa mám učiť anglické kolokácie?


Nemá cenu vziať si slovník a učiť sa všetky slovíčka, ktore sú v ňom uvedené. Takisto nemá zmysel učiť sa všetky slovíčka zo slovníka kolokácií. Najúčinnejšia metóda je nájsť najfrekventovanejšie slová anglického jazyka a naučiť sa s nimi i najčastejšie používané kolokácie. Presne to pripravil TalkEnglish.com.

TalkEnglish identifikoval 2000 najfrekventovanejších slov anglického jazyka a ku každému slovu vytvoril lekciu kolokácie. Na stránke Lekcie slovnej zásoby ESL je vyše 2000 lekcií kolokácie ZADARMO. Slová môžete vyhľadávať alebo sa ich môžete učiť v poradí podľa abecedy či frekvencie.

Nezabudnite, že lekcie by ste mali študovať do hĺbky. Nestačí si vetu len prečítať. Venujte sa každej vete a čítajte si ju nahlas, až kým ju nebudete vedieť povedať tak, aby ste o nej nemuseli premýšľať. Ďalšie tipy na spôsob štúdia nájdete na stránke Študijné metódy.