TalkEnglish Logo

Anglická slovná zásoba

Koľko slov potrebujete vedieť v angličtine? To je veľmi častá otázka a odpoveď sa líši v závislosti na vašom cieli. Vzhľadom k tomu, že sa TalkEnglish.com zameriava na rozprávanie, bude slovník prezentovaný v tejto kapitole obsahovať najčastejšie používané slová hovorového jazyka.

  1. V anglickom jazyku existuje zhruba 100000 čeľadí (slovných rodín).
  2. Rodený anglicky hovoriaci človek pozná 10000 (nevzdelaný) až 20000 (vzdelaný) čeľadí.
  3. Profesor Nation zistil, že človek musí poznať približne 8000-9000 čeľadí, aby si dokázal s chuťou prečítať knihu.
  4. Výskum študentov zdedeného jazyka ukazuje, že osoba so slovníkom veľkosti 2500 pasívnych slovných čeľadí a 2000 aktívnych slovných čeľadí môže týmto jazykom rozprávať plynule.
Veľa ľudí nevie, čo to je študent zdedeného jazyka. Povedzme, že sa človek z Mexika presťahoval do USA vo veku 5 rokov. Takáto osoba pozná základnú španielčinu a dokáže plynule rozprávať na úrovni päťročného dieťaťa, ale postupom času sa pre ňu angličtina stala dominantnou. Jej prvý jazyk síce je španielčina, ale v skutočnosti nepozná veľa španielskych slov a musí španielčinu študovať, aby si ju uchovala. Takáto osoba však predstavuje iný typ študenta jazykov, pretože keď vyrastala, päť rokov rozprávala španielsky. Tento typ človeka je považovaný za študenta zdedeného jazyka.

DOBRÁ SPRÁVA - Ak je vaším cieľom hovoriť plynule po anglicky, nemusíte vedieť 10000 slov. 2000 slov je dosť na to, aby ste mohli začať.


Tu je ďalší zoznam vecí, ktoré treba zvážiť pred štúdiom slovnej zásoby
  1. Predtým než sa začnete učiť slovíčka, snažte sa pochopiť rozdiel medzi jednotlivými slovami v čeľadi. Potom ľahšie pochopíte, ako slová používať. Čeľaď (slovná rodina) je zoskupenie slov odvodených od rovnakého základu. Napríklad slová active, actively, activities a activity patria do rovnakej čeľade.
  2. Medzi pasívnou slovnou zásobou a aktívnou slovnou zásobou je rozdiel. Pasívna slovná zásoba sa používa pri čítaní a počúvaní, kde informácie dostávate. Aktívny slovník sa používa pri písaní a rozprávaní, kde informácie poskytujete. Pri čítaní máte čas na premýšľanie. Ak chcete hovoriť plynule, nemáte na premýšľanie čas, pretože podľa definície plynulosti musíte rozprávať neprerušovane a prirodzene.
  3. Vaším cieľom by malo byť prehĺbenie vášho slovníka a nie jeho rozšírenie. Existuje mnoho študentov angličtiny, ktorí poznajú 8000 slov, ale nedokážu povedať jedinú vetu. Na druhej strane sú ľudia, ktorí poznajú 2000 slov a dokážu hovoriť plynule. Rozdiel je v tom, ako dobre slovám rozumiete a do akej hĺbky ich chápete. Poznať 10000 slov pasívne vám pri rozprávaní nepomôže. Namiesto toho sa zamerajte na naštudovanie prvých 2000 slov do hĺbky.
  4. Niektorí študenti sa snažia získavať slovnú zásobu tak, že sa učia naspamäť definície slov vo svojom rodnom jazyku. Tento spôsob je neefektívny. Oveľa lepší spôsob zdokonalenia slovníka je čítanie. Učte sa slovo tak, že sa naň dívate vo vete. Môžete si slovo vyhľadať v slovníku, ale študujte jeho použitie vo vetách a nie slovo samotné.
Slovná zásoba v nižšie uvedenom zozname bola vytvorená extrakciou slov z dialógov obsahujúcich celkom 250000 slov. Do zoznamu 2000 najpoužívanejších slov boli zahrnuté len tie slová, ktoré boli zaznamenané v nasledujúcich korpusoch a zoznamoch: 1) The British National Corpus - 3000 najpoužívanejších slov, 2) The Corpus of Contemporary American English - 5000 najpoužívanejších slov a 3) Longman Communication - 3000 najpoužívanejších slov.

Before you start studying, watch this video to learn how to study and improve your English Vocabulary.

Keby ste si mali vybrať prvých 2000 slov, ktoré je treba sa naučiť, tak nižšie uvedený zoznam tomu presne zodpovedá. Číslo vedľa odkazu je skutočný počet slov v skupine.

2000 najpoužívanejších slovíčok zo slovníka hovorovej angličtiny (2265)

V 2265 slovách zoznamu je zastúpených celkom 1867 slovných čeľadí.

2000 najčastejších slovných čeľadí (1867)

Slová v nasledujúcom zozname sú rozčlenené podľa druhu. Všetky tieto slová patria k 2000 najčastejšie používaným slovám. Ich súčet je vyšší než 2000, pretože veľa slov môže byť podstatné meno a aj sloveso zároveň.

Kým začnete študovať slovnú zásobu, uvedomte si, že sa budete musieť naučiť oveľa viac ako 2000 slov. Avšak ak sa do hĺbky naučíte správnych 2000 slov, budete schopní oveľa skôr plynule rozprávať po anglicky.