TalkEnglish Logo

50 najčastejších predložiek

Z 2265 najčastejšie používaných slov bolo 46 identifikovaných ako predložky. Z toho 40 slov bolo primárne používaných ako predložky, zatiaľ čo zvyšných 8 slov bolo iného typu, ale mohlo byť používaných aj ako predložky. Povedzme slovo "above" je príslovka ako napríklad vo výroku "the text written above is accurate." Avšak môže to byť aj predložka napríklad "A general is above a captain."

Vzhľadom k mnohovýznamovosti slov boli slová usporiadané v nasledujúcom poradí: 1) podľa frekvencie slov, ktoré sú len predložky, potom 2) podľa frekvencie slov typu (predložka + iný typ) a napokon 3) podľa frekvencie (iný typ + predložka).

Môžu sa tu vyskytnú preklepy alebo chyby. Ak nájdete niečo čo je nesprávne, zašlite prosím e-mail na adresu talkenglish@talkenglish.com. Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme všetko opravili.

SlovoFrekvenciaTyp
of5220 (preposition)
with1062 (preposition)
at624 (preposition)
from622 (preposition)
into301 (preposition)
during103 (preposition)
including58 (preposition)
until54 (preposition)
against46 (preposition)
among37 (preposition)
throughout27 (preposition)
despite17 (preposition)
towards16 (preposition)
upon15 (preposition)
concerning3 (preposition)
to4951 (preposition,adverb)
in2822 (preposition,adverb)
for1752 (preposition,conjunction)
on1087 (preposition,adverb,adjective)
by706 (preposition,adverb)
about451 (preposition,adverb,adjective)
like324 (preposition,verb,conjunction)
through235 (preposition,adverb,adjective)
over170 (preposition,adjective,noun)
before141 (preposition,adverb,conjunction)
between137 (preposition,adverb)
after110 (preposition,adjective,adverb)
since107 (preposition,adverb,conjunction)
without89 (preposition,adverb,conjunction)
under70 (preposition,adverb,adjective)
within46 (preposition,adverb)
along45 (preposition,adverb)
following39 (preposition,noun,adjective)
across36 (preposition,adverb,adjective)
behind22 (preposition,adverb,adjective)
beyond20 (preposition,noun)
plus14 (preposition,adjective,noun)
except6 (preposition,conjunction,idiom)
but626 (conjunction,preposition,adverb)
up296 (adverb,preposition,adjective)
out294 (adverb,preposition,adjective)
around101 (adverb,preposition)
down94 (adverb,preposition,adjective)
off74 (adverb,preposition,adjective)
above40 (adverb,preposition,adjective)
near13 (adverb,preposition,adjective)


Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.