TalkEnglish Logo

Základné počúvacie lekcie

Základné počúvacie lekcie obsahujú priamočiare otázky a odpovede. Pri počúvaní by ste mali byť schopní jasne počuť odpoveď zo zvukového súboru. Neváhajte si vypočuť zvukový súbor toľko, koľko krát chcete alebo potrebujete.

Ak ste si dialógom stále neistí, môžete kliknúť na "Ukáž dialóg konverzácie" pre zobrazenie textu. Odporúčam, aby ste sa na zobrazenie konverzácie nepozerali, bez toho aby ste sa ho snažili vypočuť.