TalkEnglish Logo

Kategórie lekcií obchodnej angličtiny

Lekcie obchodnej angličtiny sú určené pre ľudí, ktorí pracujú v kanceláriách. Každá lekcia obsahuje niekoľko viet, na ktoré môžete kliknúť a naučiť sa ako ich povedať.

Vďaka podrobnému rozčleneniu do rôznych podkategórií, by ste mali byť schopní nájsť ľahko to čo potrebujete.