TalkEnglish Logo

Lekcie firemnej angličtiny - téma Rozhovor s vaším šéfom

Časť rozhovory s váším šéfom obsahuje lekcie o téme žiadosť o pridanie práce, sťažnosti a vyjadrenie sklamania, rozhovory o inom šéfovi.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete