TalkEnglish Logo

Firemná angličtina - Výpovedná lehota, Odchod zo zamestnania a Ukončenie pracovného pomeru

Časť odchod zo zamestnania obsahuje lekcie firemnej angličtiny na témy prerušenie a odchod z práce, vyjednávanie a všeobecné vyhlásenia o odchode alebo o prerušení pracovného pomeru.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete