TalkEnglish Logo

Lekcie firemnej angličtiny - Rozhovory so spolupracovníkmi

Časť rozhovory so spolupracovníkmi obsahuje lekcie na témy prosba alebo ponuka pomoci, sťažnosti na spolupracovníka, sťažnosti na firmu a rozhovory o pracovných skúsenostiach.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete