TalkEnglish Logo

Lekcie firemnej angličtiny - Pracovné schôdzky

Časť pracovné schôdzky obsahuje lekcie na témy pred, počas a po stretnutí. Taktiež užitočné vety o zrušení schôdzky spoločne s ďalšími všeobecnými prehláseniami.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete