TalkEnglish Logo

Lekcie firemnej angličtiny - Ročné vyhodnocovanie

Časť ročné vyhodnocovanie obsahuje lekcie na témy hodnotenie výkonov, úspechy, zvyšovanie kvalifikácie a odmeny.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete