TalkEnglish Logo

Osobitné témy

Vitajte na stránke osobitných tém. Táto časť bola vytvorená s cieľom poskytnúť iný prístup k učeniu hovorenej angličtiny. Základné lekcie angličtiny obsahujú audio súbory spojené s každou vetou. Lekcie v špeciálnych témach majú zvukový súbor pre každý paragraf. Kratšie audio súbory sú skvelé pre učenie sa jednotlivých viet, ale pokročilí študenti budú mať úžitok najmä z dlhších zvukových súborov.

Témy pre túto sekciu budú zamerané na život v Spojených štátoch. To znamená, že budú prínosom pre tých ľudí, ktorí žijú v Spojených štátoch, ktorí plánujú presťahovanie do Spojených štátov, alebo ľudí, ktorí jednoducho chcú poznať kultúru a malé detaily života v Spojených štátoch. Táto časť zatiaľ obsahuje iba niekoľko lekcií, ale priebežne ju kontrolujte, pretože budeme ďalšie lekcie postupne pridávať.