TalkEnglish Logo

Lekcie anglickej slovnej zásoby

TalkEnglish.com identifikoval slová, ktoré sa najčastejšie používajú v spojení s frekventovanými slovami hovorovej angličtiny (zahrnutých je viac ako 2000 najfrekventovanejších slov) a pripravil príklady viet. Nasledujúce dva príklady obsahujú slovo friend:

“She talks to her best friend every day.”
(best)

“She has been a loyal friend for many years.”
(loyal, real, trusted, true, faithful)

Slovo, ktoré sa máte naučiť, je vždy podčiarknuté. Slovo, ktoré sa s ním bežne používa, je vyznačené ako tučné. Ďalšie slová vhodné pre danú vetu sú uvedené v zátvorke.

Nájdete tu viac ako 2000 lekcií s veľkým počtom príkladov, ktoré vám pomôžu používať slová správnym spôsobom a bez veľkej námahy.

Kliknite na ľubovoľné slovo na stránke anglickej slovnej zásoby alebo vyhľadávajte podľa nasledujúcich kritérií: