TalkEnglish Logo

Kategórie lekcií angličtiny na pohovory

Ku štúdiu existuje viac ako sto otázok a niekoľko stoviek odpovedí. Každá otázka na pohovore je uvedená pod každou podkategóriou. V rámci každej lekcie, nájdete otázky a niekoľko rôznych spôsobov, ako na ne odpovedať spolu s vysvetlením.