TalkEnglish Logo

Angličtina pre pohovory - Otázky súvisiace s prácou ll

Otázky súvisiace s prácou ll obsahuje lekcie na témy všeobecné pracovné otázky ako napr. Prečo sa vám páči predaj.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete