TalkEnglish Logo

Lekcie pre pohovory - Základné otázky pri pohovoroch II

Časť Základné otázky pri pohovoroch II obsahujú lekcie na témy otázky spojené s vašimi skúsenosťami, ako napr.: Povedz mi niečo o...

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete