TalkEnglish Logo

Lekcie pre pohovory - Základné otázky pri pohovoroch

Časť základné otázky pri pohovoroch obsahuje lekcie na témy bežné otázky kladené pri pohovoroch a odpovede typu,: Aké sú vaše slabé a silné stránky.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete