TalkEnglish Logo

Kategórie cestovateľskej angličtiny

Lekcie cestovateľskej angličtiny by mali používať najmä ľudia, ktorí sa chystajú cestovať do anglicky hovoriacej krajiny. Aj keď je táto časť menšia ako ostatné časti, obsahuje užitočné informácie, ktoré vám pomôžu komunikovať.