TalkEnglish Logo

Lekcia Cestovateľská angličtina - V obchode a iné

Časť v obchode a iné obsahuje lekcie na témy najčastejšie používané výrazy v obchodnom dome, potravinách, bankách a na poštách

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete