TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Store and More - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Do you need help finding anything?"
B: "I'm looking for this shirt in a small."
A: "Let me see if we have any in the back."
B: "Thank you."
A: "I found a couple. Here you go."
B: "Thank you. Do you sell belts here?"
A: "Yes. They are on the other side of the counter there."
B: "Thank you."
A: "You're welcome. Let me know if you need anything else."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Do you have disposable cameras?"
B: "Yes. They are next to the film on aisle 6A."
A: "Which way is 6A?"
B: "Two rows that way."
A: "Great. Thank you."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hi. I would like to send this to Korea."
B: "How would you like to send it?"
A: "What is the price difference?"
B: "You can send it priority airmail for $17.68 or regular airmail for $13.95."
A: "I'll send it through regular airmail."
B: "Is there any food items in here?"
A: "No."
B: "Is there any firearms or explosives?"
A: "No."
B: "Is there anything fragile?"
A: "No."
B: "Would you like to insure the contents?"
A: "How much is insurance?"
B: "For $200, it comes to $3.76."
A: "Yes please."
B: "Do you need any stamps today?"
A: "No thank you."
B: "Ok. Your total is $18.63."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.