TalkEnglish Logo

Lekcie Cestovateľskej angličtiny - Rezervácia hotela a prihlasovanie sa k ubytovaniu

Časť rezervácia hotela a prihlasovanie sa k ubytovaniu obsahuje lekcie na témy rezervácia hotela, prihlásenie sa k ubytovaniu a ďalšie výrazy používané v hotely.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete