TalkEnglish Logo

Lekcia Cestovateľská angličtina - Komunikácia v Reštaurácii

Časť komunikácia v reštaurácii obsahuje lekcie na témy objednávanie vo fast food-e, luxusné stolovanie, komunikácia s obsluhou a ďalšie výrazy používané v reštaurácii.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete