TalkEnglish Logo
0:00
0:00

At the Restaurant - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Welcome to McDonald's. May I take your order?"
B: "I'll take the number one."
A: "What size would you like?"
B: "Medium please."
A: "Will that be for here or to go?"
B: "Here please."
A: "The total comes to $4.89. We'll have that right out for you."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Can I get a drink started for you?"
B: "I'll take a coke."
A: "One coke. I'll be right out with your coke."
--Pause-- "Here's is your coke. Are you ready to order?"
B: "Can I have one more minute?"
A: "Sure. I'll be back in a little bit."
--Pause-- "Do you need more time?"
B: "I'm ready now. I'll have the Patty Melt with fries."
A: "Do you want regular fries or steak fries?"
B: "Steak fries please."
A: "I'll have that out for you in a few minutes."
--Pause-- "Here you go. Do you need anything else?"
B: "Can I have a bottle of ketchup?"
A: "I have one right here."
B: "Great. Thanks."
A: "Is everything ok here?"
B: "Yes. Thank you."
--Pause-- "Excuse me. Can I have my bill?"
A: "Sure. Here you go."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.