TalkEnglish Logo

Lekcia Cestovateľská angličtina - Komunikácia s cudzincami

Časť komunikácia s cudzincami obsahuje lekcie na témy, ako začať konverzáciu s cudzincom a komunikácia s cudzími ľuďmi.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete