TalkEnglish Logo

Angličtina pre pohovory - Otázky súvisiace s prácou

Otázky súvisiace s prácou obsahujú lekcie na témy všeobecné pracovné skúsenosti, filozofia manažmentu, odpovede na otázky typu: prečo chcete opustiť svoju súčasnú prácu, atď

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete