TalkEnglish Logo

Vocabulary Frequency

Nájdete tu viac ako 2000 bezplatných lekcií slovnej zásoby. Nasledujúci zoznam je zoradený podľa frekvencie. Najčastejšie používaným slovom je v anglickom jazyku "the". My však neposkytujeme lekcie slovnej zásoby týkajúce sa členov, niektorých predložiek, spojok a slovies ako "is", "am", "are". Tieto slová sa používajú príliš často a je treba ich študovať a pochopiť zvlášť.

    
(1) The (def. art.)
(5) A (indef. art.)
(5) A (n)
(8) You (pro)
(9) Are (v)
(10) For (prep)
(11) That (pro)
(13) It (pro)
(14) As (adv)
(14) As (conj)
(15) Be (v)
(16) On (prep)
(16) On (adv)
(16) On (adj)
(17) Your (adj)
(18) With (prep)
(19) Can (v)
(19) Can (n)
(20) Have (v)
(21) This (pro)
(21) This (adj)
(22) An (indef. art.)
(23) By (prep)
(23) By (adv)
(24) Not (adv)
(25) But (conj)
(25) But (prep)
(26) At (prep)
(27) From (prep)
(28) I (pro)
(29) They (pro)
(30) More (adj)
(30) More (adv)
(31) Will (n)
(32) If (conj)
(33) Some (adj)
(33) Some (pro)
(34) There (adv)
(34) There (n)
(34) There (pro)
(35) What (pro)
(35) What (adv)
(35) What (adj)
(35) What (int)
(36) About (adv)
(36) About (prep)
(36) About (adj)
(37) Which (adj)
(37) Which (pro)
(38) When (adv)
(38) When (conj)
(40) Their (adj)
(41) All (adv)
(41) All (n)
(41) All (pro)
(41) All (adj)
(42) Also (adv)
(43) How (adv)
(43) How (conj)
(44) Many (adj)
    

Písmeno v zátvorke vedľa slova označuje slovný druh. Veľa slov na konci zoznamu bude mať podobné zaradenie v rebríčku, pretože veľa slov má podobnú frekvenciu používania.