TalkEnglish Logo

Lekcie firemnej angličtiny - E-mail

Časť E-mail obsahuje lekcie na témy žiadosť o e-mailovú adresu, požiadavky zaslané prostredníctvom e-mailu, odosielanie príloh, problémy s e-mailom, odpovedať versus odpovedať všetkým a ďalšie všeobecné vety.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete