TalkEnglish Logo

Lekcie firemnej angličtiny - téma Rozhovory s podriadenými

Časť Rozhovory s podriadenými obsahuje lekcie na témy zmeny produktu, uzávierky, otázky od vašich podriadených, povzbudzovanie a karhanie podriadených

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete