TalkEnglish Logo

Lekcie firemnej angličtiny na tému Kancelárske základy

Časť kancelárske základy obsahuje témy o problémoch so strojmi, podateľňa, žiadosti o vybavenie zariadením, ako aj ďalšie všeobecné veci.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete