TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Office Basics - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "I can't get the printer to work."
B: "Did you check to see if it had paper?"
A: "Yeah. That's the first thing I checked."
B: "I don't know then. You might have to call the technician."
A: "How do I do that?"
B: "Just tell the admin and she should take care of it."
A: "Is there another printer that I can use?"
B: "Yeah. There's one down the hall next to the supply room."
A: "Oh yeah... I remember that one. Thanks."
B: "No problem."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Do you have a lot of work?"
B: "Yeah. I'm pretty busy. Why?"
A: "Oh. I needed some help on documenting this process."
B: "Does this have to be done right now?"
A: "The manager wants it by Friday."
B: "I'll try to free up my schedule. Remind me again tomorrow morning, and I'll help you in the afternoon."
A: "Do you need to read the documents first?"
B: "Yeah. That would help."
A: "I'll print you a copy and then drop them off."
B: "Make sure you drop it off before five because I have to leave early."
A: "No problem. Thanks."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Are you new here?"
B: "Yeah. I just started yesterday."
A: "Welcome aboard. I'm Jack."
B: "I'm Mark. Nice to meet you."
A: "What are you going to be working on?"
B: "I'm going to work on the planning team. But I haven't started yet. I'm still in training."
A: "The planning team is great. Our marketing team works with them closely. We'll end up working together sometimes."
B: "That's great. Oh, can I ask you some questions?"
A: "Sure."
B: "Does this company have a casual Friday?"
A: "Not really. You can get away with wearing slacks, but I've never seen anyone wear jeans."
B: "That's alright. Do you know any good places to eat around here?"
A: "Yeah there's a deli right across the street. They have fresh sandwiches and sometimes hot dishes like teriyaki. It's pretty good."
B: "That sounds good. Thanks for the info."
A: "No problem. If you need anything, I sit right around the corner here."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.