TalkEnglish Logo

Asking for Email Address

Email is a daily part of the office life.  Everybody and every company uses email as a way to communicate quickly.  This lesson will cover all aspects of using the email.

"Can I have your email address?"
"What is your email address?"
"Do you have an email account?"

"My email address is someone at hotmail dot com (someone@hotmail.com)."
"It is someone@hotmail.com"

"Do you have his email address?"
"What was her email address again?"

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.