TalkEnglish Logo

60 najčastejších zámen

Z 2265 najčastejšie používaných slov bolo 58 identifikovaných ako zámená. Z toho 48 slov bolo primárne používaných ako zámená, zatiaľ čo zvyšných 98 slov bolo iného typu, ale mohlo byť používaných aj ako zámená. Povedzme slovo "some" je prídavné meno ako napríklad vo vete "The children played for some time." Avšak môže to byť aj zámeno napríklad "Some do not agree with you."

Vzhľadom k mnohovýznamovosti slov boli slová usporiadané v nasledujúcom poradí: 1) podľa frekvencie slov, ktoré sú len zámená, potom 2) podľa frekvencie slov typu (zámeno + iný typ) a napokon 3) podľa frekvencie (iný typ + zámeno).

Môžu sa tu vyskytnú preklepy alebo chyby. Ak nájdete niečo čo je nesprávne, zašlite prosím e-mail na adresu talkenglish@talkenglish.com. Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme všetko opravili.

SlovoFrekvenciaTyp
your1067 (pronoun)
I621 (pronoun)
they617 (pronoun)
their439 (pronoun)
we352 (pronoun)
who281 (pronoun)
them269 (pronoun)
its215 (pronoun)
our213 (pronoun)
my177 (pronoun)
those156 (pronoun)
he144 (pronoun)
us127 (pronoun)
her107 (pronoun)
something89 (pronoun)
me88 (pronoun)
yourself59 (pronoun)
someone55 (pronoun)
everything43 (pronoun)
itself34 (pronoun)
everyone31 (pronoun)
themselves29 (pronoun)
anyone22 (pronoun)
him17 (pronoun)
whose14 (pronoun)
myself12 (pronoun)
everybody9 (pronoun)
ourselves7 (pronoun)
himself6 (pronoun)
somebody4 (pronoun)
yours4 (pronoun)
herself3 (pronoun)
whoever1 (pronoun)
you2041 (pronoun,noun)
that1743 (pronoun,adjective,adverb)
it1386 (pronoun,noun)
this864 (pronoun,adjective,adverb)
what461 (pronoun,adjective,adverb)
which449 (pronoun,adjective)
these344 (pronoun,adjective)
his125 (pronoun,adjective)
she85 (pronoun,noun)
lot82 (pronoun,adverb,noun)
anything19 (pronoun,noun,adverb)
whatever16 (pronoun,adverb,interjection)
nobody7 (pronoun,noun)
none5 (pronoun,adverb,adjective)
mine2 (pronoun,noun,verb)
anybody1 (pronoun,noun)
some501 (adjective,pronoun,adverb)
there470 (adverb,pronoun,noun)
all438 (adjective,pronoun,noun)
where166 (adverb,pronoun,noun)
another123 (adjective,pronoun)
same120 (adjective,pronoun,adverb)
certain71 (adjective,pronoun)
nothing35 (noun,pronoun,adjective)
self17 (noun,pronoun,adjective)
nowhere1 (adverb,pronoun,adjective)


Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.