TalkEnglish Logo

250 najčastejších prísloviek

Z 2265 najčastejšie používaných slov bolo 252 identifikovaných ako príslovky. Z toho 154 slov bolo primárne používaných ako príslovky, zatiaľ čo zvyšných 98 slov bolo iného typu, ale mohlo byť používaných aj ako príslovky. Povedzme slovo "by" je predložka ako napríklad vo vete "He drove by the restaurant." Avšak môže to byť aj príslovka napríklad "The restaurant is close by."

Vzhľadom k mnohovýznamovosti slov boli slová usporiadané v nasledujúcom poradí: 1) podľa frekvencie slov, ktoré sú len príslovky, potom 2) podľa frekvencie slov typu (príslovka + iný typ) a napokon 3) podľa frekvencie (iný typ + príslovka).

Môžu sa tu vyskytnú preklepy alebo chyby. Ak nájdete niečo čo je nesprávne, zašlite prosím e-mail na adresu talkenglish@talkenglish.com. Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme všetko opravili.

SlovoFrekvenciaTyp
not658 (adverb)
also419 (adverb)
very191 (adverb)
often187 (adverb)
however128 (adverb)
too114 (adverb)
usually101 (adverb)
really79 (adverb)
early77 (adverb)
never76 (adverb)
always69 (adverb)
sometimes67 (adverb)
together63 (adverb)
likely57 (adverb)
simply54 (adverb)
generally52 (adverb)
instead50 (adverb)
actually46 (adverb)
again44 (adverb)
rather42 (adverb)
almost41 (adverb)
especially41 (adverb)
ever39 (adverb)
quickly39 (adverb)
probably38 (adverb)
already36 (adverb)
below36 (adverb)
directly34 (adverb)
therefore34 (adverb)
else30 (adverb)
thus28 (adverb)
easily26 (adverb)
eventually26 (adverb)
exactly26 (adverb)
certainly22 (adverb)
normally22 (adverb)
currently19 (adverb)
extremely18 (adverb)
finally18 (adverb)
constantly17 (adverb)
properly17 (adverb)
soon17 (adverb)
specifically17 (adverb)
ahead16 (adverb)
daily16 (adverb)
highly16 (adverb)
immediately16 (adverb)
relatively16 (adverb)
slowly16 (adverb)
fairly15 (adverb)
primarily15 (adverb)
completely14 (adverb)
ultimately14 (adverb)
widely14 (adverb)
recently13 (adverb)
seriously13 (adverb)
frequently12 (adverb)
fully12 (adverb)
mostly12 (adverb)
naturally12 (adverb)
nearly12 (adverb)
occasionally12 (adverb)
carefully11 (adverb)
clearly11 (adverb)
essentially11 (adverb)
possibly11 (adverb)
slightly11 (adverb)
somewhat11 (adverb)
equally10 (adverb)
greatly10 (adverb)
necessarily10 (adverb)
personally10 (adverb)
rarely10 (adverb)
regularly10 (adverb)
similarly10 (adverb)
basically9 (adverb)
closely9 (adverb)
effectively9 (adverb)
initially9 (adverb)
literally9 (adverb)
mainly9 (adverb)
merely9 (adverb)
gently8 (adverb)
hopefully8 (adverb)
originally8 (adverb)
roughly8 (adverb)
significantly8 (adverb)
totally7 (adverb)
twice7 (adverb)
elsewhere6 (adverb)
everywhere6 (adverb)
obviously6 (adverb)
perfectly6 (adverb)
physically6 (adverb)
successfully5 (adverb)
suddenly5 (adverb)
truly5 (adverb)
virtually5 (adverb)
altogether4 (adverb)
anyway4 (adverb)
automatically4 (adverb)
deeply4 (adverb)
definitely4 (adverb)
deliberately4 (adverb)
hardly4 (adverb)
readily4 (adverb)
terribly4 (adverb)
unfortunately4 (adverb)
forth3 (adverb)
briefly2 (adverb)
moreover2 (adverb)
strongly2 (adverb)
honestly1 (adverb)
previously1 (adverb)
as1363 (adverb,conjunction,pronoun)
there470 (adverb,pronoun,noun)
when442 (adverb,conjunction)
how412 (adverb,conjunction)
so352 (adverb,conjunction,pronoun)
up296 (adverb,preposition,adjective)
out294 (adverb,preposition,adjective)
no213 (adverb,adjective,noun)
only208 (adverb,adjective,conjunction)
well184 (adverb,verb,noun)
then179 (adverb,adjective)
first176 (adverb,adjective)
where166 (adverb,pronoun,noun)
why118 (adverb,conjunction,noun)
now104 (adverb,conjunction,adjective)
around101 (adverb,preposition)
once95 (adverb,conjunction)
down94 (adverb,preposition,adjective)
off74 (adverb,preposition,adjective)
here72 (adverb,interjection)
tonight71 (adverb,noun)
away59 (adverb,adjective)
today54 (adverb,noun)
far46 (adverb,adjective)
quite45 (adverb,interjection)
later42 (adverb,interjection)
above40 (adverb,preposition,adjective)
yet32 (adverb,conjunction)
maybe17 (adverb,noun)
otherwise14 (adverb,adjective)
near13 (adverb,preposition,adjective)
forward11 (adverb,adjective,noun)
somewhere10 (adverb,noun)
anywhere9 (adverb,noun)
please8 (adverb,verb,idiom)
forever7 (adverb,noun,idiom)
somehow6 (adverb,idiom)
absolutely5 (adverb,interjection)
abroad2 (adverb,noun)
yeah2 (adverb,interjection)
nowhere1 (adverb,pronoun,adjective)
tomorrow1 (adverb,noun)
yesterday1 (adverb,noun)
the9243 (definite article,adverb)
to4951 (preposition,adverb)
in2822 (preposition,adverb)
on1087 (preposition,adverb,adjective)
by706 (preposition,adverb)
more597 (adjective,adverb)
about451 (preposition,adverb,adjective)
such236 (adjective,adverb)
through235 (preposition,adverb,adjective)
new210 (adjective,adverb)
just208 (adjective,adverb)
any190 (adjective,adverb)
each173 (adjective,adverb)
much165 (adjective,adverb)
before141 (preposition,adverb,conjunction)
between137 (preposition,adverb)
free115 (adjective,adverb,verb)
right113 (adjective,adverb,noun)
best108 (adjective,adverb,noun)
since107 (preposition,adverb,conjunction)
both91 (adjective,adverb)
sure90 (adjective,adverb)
without89 (preposition,adverb,conjunction)
back86 (noun,adverb,verb)
better86 (adjective,adverb,noun)
enough82 (adjective,adverb,interjection)
lot82 (pronoun,adverb,noun)
small81 (adjective,adverb)
though81 (conjunction,adverb)
less75 (adjective,adverb,preposition)
little71 (adjective,adverb)
under70 (preposition,adverb,adjective)
next64 (adjective,adverb,noun)
hard61 (adjective,adverb)
real58 (adjective,adverb,noun)
left52 (adjective,adverb)
least50 (adjective,adverb)
short48 (adjective,adverb,noun)
last47 (adjective,adverb,noun)
within46 (preposition,adverb)
along45 (preposition,adverb)
lower41 (adjective,adverb)
true38 (adjective,adverb,verb)
bad37 (noun,adverb,adjective)
across36 (preposition,adverb,adjective)
clear35 (adjective,adverb,verb)
easy35 (adjective,adverb,interjection)
full34 (adjective,adverb,noun)
close29 (adjective,adverb,verb)
late28 (adjective,adverb,noun)
proper27 (adjective,adverb,noun)
fast25 (adjective,adverb,verb)
wide25 (adjective,adverb)
item23 (noun,adverb)
wrong23 (adjective,adverb,noun)
ago22 (adjective,adverb)
behind22 (preposition,adverb,adjective)
quick22 (adjective,adverb,noun)
straight21 (adjective,adverb,noun)
direct20 (adjective,adverb,verb)
extra20 (adjective,adverb,noun)
morning20 (noun,adverb)
pretty20 (adjective,adverb,noun)
overall19 (adjective,adverb,noun)
alone18 (adjective,adverb)
bright17 (adjective,adverb,noun)
flat17 (adjective,adverb,noun)
whatever16 (pronoun,adverb,interjection)
slow15 (adjective,adverb,verb)
clean14 (adjective,adverb,verb)
fresh14 (adjective,adverb)
whenever14 (conjunction,adverb)
cheap13 (adjective,adverb)
thin13 (adjective,adverb,verb)
cool12 (adjective,adverb,noun)
fair11 (adjective,adverb,noun)
fine11 (adjective,adverb,verb)
smooth10 (adjective,adverb,verb)
false7 (adjective,adverb,idiom)
thick7 (adjective,adverb,noun)
collect6 (verb,adverb,noun)
nearby6 (adjective,adverb)
wild6 (adjective,adverb,noun)
apart5 (adjective,adverb)
none5 (pronoun,adverb,adjective)
strange5 (adjective,adverb)
tourist5 (noun,adverb)
aside4 (noun,adverb)
loud4 (adjective,adverb)
super4 (adjective,adverb,noun)
tight4 (adjective,adverb)
gross3 (adjective,adverb,verb)
ill3 (adjective,adverb,noun)
downtown2 (adjective,adverb,noun)
honest2 (adjective,adverb)
ok1 (adjective,adverb,noun)
pray1 (verb,adverb)
weekly1 (adjective,adverb,noun)


Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.