TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Pronouncing the letter U

Listen to the lesson

There are multiple sounds using the letter U. The sound of "U" is usually created using the center portion of your mouth.
Many of the sounds created from the standard "U" sound is captured in many different sounds such as "oo" and the "Y" lesson, but the short form of "U" as in fun and run will be covered here.

Umbrella
Fun
Crumb

"It's going to rain in the afternoon, so don't forget to bring your umbrella"
"It's so much more fun when the sun is out"
"My poor little dog eats the crumbs that fall off the table"

previous lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.