TalkEnglish Logo

Stop It!

Meaning/Usage: To ask someone to stop what they are doing.

Explanation: This is a common way of telling a person to stop something that is bothering you.  It is more aggressive way of say, "please dont do that."

"Please stop it!  You're giving me a headache."
"Stop it before you get hurt!"
"You had better stop it or you will get in trouble!"

A.  "Tommy!  Stop it right now!"
B.  "Why?  I saw other kids doing it."
A.  "That's not how we behave in a restaurant."
B.  "OK, I'm sorry."

Other Common Sentences

"Quit what you are doing."
"Don't do that!"


Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.