TalkEnglish Logo
0:00
0:00

It's written all over your face

Meaning/Usage: Used to tell someone that their face expression is giving a message

Explanation: Face expressions show sadness, happiness, fear, and many other emotions. It also shows when someone is lying or not telling the truth. This phrase is commonly used when the other person is not saying anything, but their face expression is speaking for them.

"I know you did it, it's written all over your face."
"I know that you're sad, it's written all over your face."
"I can tell you are upset. It's written all over your face."

A. "I am not the one who made the mess in the kitchen."
B. "Come on, it's written all over your face."

Other Common Sentences

"Your facial expression is showing your true thoughts."
"I can tell you're lying by your face expression."
"The look on your face is making things obvious."

previous lessonnext lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.