TalkEnglish Logo
0:00
0:00

You're Telling Me

Meaning/Usage: Agreeing with someone

Explanation: In a statement form, this is agreeing with someone. In a question form, it can be a sarcastic remark related to hypocrisy. For example, a person who is fat tells a less fat person, A: "You need to go on a diet." B: "You're telling me?"

"You're telling me, that book was one of the best I've ever read."
"You're telling me, I already knew that was going to happen if he did not listen."
"You're telling me, if she keeps it up she will lose 20 pounds."

A. "She sure is a good teacher."
B. "You're telling me! She taught me everything I know."

A. "That girl sure is beautiful."
B. "You're telling me. She is the hottest girl in our school!"

Other Common Sentences

Semi sarcastic way of saying, "I agree with you."

previous lessonnext lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.