TalkEnglish Logo
0:00
0:00

What's Eating You?

Meaning/Usage: Used to ask someone what's bothering them

Explanation: When something is eating at you, it is consuming your thoughts, time, and energy. It makes you depressed and you suffer from it. This phrase is asking someone who looks depressed why they are not happy.

"You're in a bad mood today. What's eating you?"
"It seems like something is wrong. What's eating you?"
"What's eating you? You don't seem like yourself."

A. "You seem really upset. What's eating you?"
B. "My mom told me I cannot go out with you guys because we already have plans."
A. "That's ok. There's always next time."

Other Common Sentences

"What's bothering you?"
"What is troubling you?"

previous lessonnext lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.