TalkEnglish Logo

You Made It

Meaning/Usage: To succeed at something; to arrive

Explanation: The literal meaning to say a person arrived.  But another common meaning is to say they succeeded at something.

"I can't believe you made it.  It was a difficult task."
"You made it!  I didn't think you were going to show up."
"I heard you made it a whole week without smoking?"

A.  "You made it!  I thought you were out of town?"
B.  "I was, but I got home last night and thought I'd surprise you."
A.  "What a great surprise!  I'm so happy you are here."
B.  "Me too! Thanks for having me."

Other Common Sentences

"You did it."
"You arrived."


Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.