TalkEnglish Logo

Hop In

Meaning/Usage: Used to tell someone to get in the car

Explanation: "Hop" is like a small jump.  So this phrase is pretty straightforward.

"Hop in.  You can ride with me to the grocery store."
"Hop in.  We need to leave right away."
"If you need a ride home, hop on in."

A.  "I can't believe my car broke down again."
B.  "Hop in, and I'll give you a ride home."
A.  "Thanks man."
B.  "You're welcome."

Other Common Sentences

"Get in the car."
"Jump in the car"


Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.