TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I have + (noun)

Listen to the Entire Lesson

By using the words 'I have' you are informing someone of something you have possession of or have acquired.

Here are some examples:

"I have a cat."
"I have a nice car."
"I have a house."
"I have a computer."
"I have a headache."

You may hear the words 'cannot' and 'won't' used with 'I have.' By adding these you can express what you will not put up with or allow.

Here are some examples:

"I cannot have that behavior in my house."
"I cannot have you over tonight."
"I won't have anything to do with that."
"I won't have it any other way."

previous lessonnext lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.