TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I gotta + (verb)

Listen to the Entire Lesson

'I gotta' is grammatically incorrect. It is more of a spoken form. If you want to say this with proper grammar, the equivalent would be, 'I have got to' or 'I've got to'. In the spoken form, 'got to' is shortened to 'gotta' and the word 'have' is dropped.

Here are some examples:

"I gotta manage my money."
"I gotta obey the laws."
"I gotta move to a bigger house."
"I gotta impress my boss."
"I gotta brush my teeth."

By adding the word 'have' you can change what you are saying to express something that needs to be done in the near future.

Here are some examples:

"I have got to be on time to work."
"I've gotta try harder at school."
"I've gotta tell my wife I'll be late."
"I've gotta learn more about the laws."
"I've gotta clean my house today."

previous lessonnext lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.