TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I don't have time to + (verb)

Listen to the Entire Lesson

The word 'don't' is a contraction of the words 'do not.' When adding 'have time to' you are simply stating that you have other obligations and all other things considered must wait.

Here are some examples:

"I don't have time to explain."
"I don't have time to eat."
"I don't have time to exercise."
"I don't have time to watch my favorite TV show."
"I don't have time to talk."

You can also use the phrase 'I don't' to express things you do not like, things you do not understand, or things you do not do.

Here are some examples:

"I don't eat meat."
"I don't like the rain."
"I don't understand Spanish."
"I do not understand what you are saying."
"I do not like scary movies."
"I do not like sports."

previous lessonnext lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.