TalkEnglish Logo

I can't help + (verb-ing)

The word 'can't' is contraction for 'cannot.' Combined with 'help' you are communicating something you are unable to control or having a hard time gaining a grasp for.  This can be a physical or mental action.

Here are some examples:

"I can't help thinking about it."
"I can't help shopping so much."
"I can't help working all the time."
"I can't help smiling when I see her."
"I can't help eating so much."
"I can't help loving you."
"I can not help biting my nails when I am nervous."
"I can not help smoking when I have been drinking."
"I cannot help feeling so sad."
"I cannot help remembering the things you did."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.