TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I want you to + (verb)

Listen to the Entire Lesson

I want you to' is telling someone that you have a desire or would like for them to do something.

Here are some examples:

"I want you to clean the dishes."
"I want you to come home right after school."
"I want you to call once you get there."
"I want you to explain yourself to me."
"I want you to educate me."

By using the word 'need' instead of 'want' you are expressing something that is required or wanted.

Here are some examples:

"I need you to study harder in school."
"I need you to stop and listen to me."
"I need you to greet our guests."
"I need you to introduce me to your family."
"I need to request a refund."

previous lessonnext lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.