TalkEnglish Logo

I'm working on + (noun)

I'm' is a contraction for the words 'I am.' The phrase 'working on' relays a physical or mental effort towards an accomplishment.

Here are some examples:

"I'm working on a big project."
"I'm working on training my dog."
"I'm working on making new friends."
"I'm working on educating myself."
"I'm working on my homework."
"I am working on painting a house."
"I am working on a new idea."
"I am working on my computer."
"I'm working on my website."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.