TalkEnglish Logo

It's my turn to + (verb)

The word 'It's' is a contraction of the words 'it is.' When stating 'my turn' you are telling someone that it is time to change position or position focuses on to you.

Here are some examples:

"It's my turn to walk you home."
"It's my turn to do laundry."
"It's my turn to work late."
"It's my turn to take out the trash."
"It's my turn to choose where we eat."
"It is my turn to pay for dinner."
"It is my turn to roll the dice."
"It is my turn to provide an answer."
"It is my turn to try and play the game."
"It is my turn to attempt solving the problem."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.